Профил на специалността


Магистърската програма подготвя специалисти по маркетинг и връзки с обществеността за нуждите на образователни и културни институти и формации, както и за научни институти. В програмата могат да се обучават и журналисти, които разработват медийна продукция за развитието и постиженията в духовната сфера.

Магистърската програма предлага комплекс от икономически, социални и управленски знания и умения. Магистрите ще обогатят своята професионална култура и ще разширят възможностите си за активно публично поведение както в типични, така и в специални ситуации. Затова в програмата могат да участват бакалаври и магистри с различни специалности.

Преподавателите са изявени изследователи и експерти от практиката. Обучението обхваща дискусионен цикъл с участие на експерти и лидери на национално и международно равнище, комуникационен модул и стаж в институции в страната и чужбина.

Като задължителни, факултативни и избираеми дисциплини са включени

Глобализация и устойчиво развитие на образованието и науката; Психологически аспекти в мотивацията на мениджърите в образованието, науката и културата; Публична власт и въздействие в сферата на образованието, науката и културата; ВО и реклама в образованието, науката и културата; Имидж на образователни и културни институции; Мениджмънт на културна институция; Маркетингови подходи в образованието, науката и културата; ВО на научни институти; Научно и културно събитие и изграждане на обществена подкрепа чрез медиите; Креативна комуникация и бизнес в образователни и културни институции; Брандинг на образователни и културни институции в интегрираните маркетингови комуникации; Пиар мениджмънт на музикални и филмови звезди; Комуникативна култура на лидери; Световни стандарти в образованието и науката; Медийно митологизиране на реалности; Национални стратегии за управление на културните процеси – перспективи и рискове.

Условия за прием

Конкурсен изпит:
Кандидатите се явяват на събеседване.

Балообразуване:
Балът за класиране се образува от сбора на оценката от конкурсния изпит и средния успех от дипломата за висше образование.

Допълнителни условия:
Кандидатите трябва да имат придобита бакалавърска или магистърска степен и среден успех от дипломата за завършено висше образование, не по-нисък от добър.

Преддипломен стаж

Преминава в отделите „Връзки с обществеността” в президенството, министерския съвет, парламента, българска национална телевизия и в отраслови министерства по желание на магистрантите. Финансовите разходи са включени в семестриалната такса.