Преподавателски състав


Проф. д.ик.н. Анна Недялкова

Президент на ВСУ "Черноризец Храбър", международен изследовател и анализатор по проблемите на глобализацията

„Глобализация и устойчиво развитие на образованието и науката”

Проф. д-р Божидар Димитров

Директор на Националния исторически музей, международно признат изследовател на историята на балканските народи

„Медийно митологизиране на реалности”

Проф. д.фил.н. Боряна Христова

Директор на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий", анализатор и популяризатор на средновековната българска литература

„Мениджмънт и връзки с обществеността на културни институции”

Проф. д.фил.н. Милко Петров

Председател на Българската академична асоциация по комуникации (БААК), председател на Научния съвет на факултета по журналистика и масова комуникация в СУ "Св. Климент Охридски", автор на книгите "Америка - врява и разум", "Америка - социалният тропик", "Персоналният имидж"

„Имидж на образователни, научни и културни институции”

Проф. д-р Маргарита Пешева

Изследовател и експерт по проблемите на телевизионната журналистика, дългогодишен председател и член на Съвета за електронни медии

„Дигитален маркетинг и онлайн комуникация”

Проф. д-р Николай Овчаров

Международен популярен изследовател и експерт по проблеми на античната история

„Научно и културно събитие и изграждане на обществена подкрепа чрез медиите”

Проф. д-р Здравко Райков

Експерт по проблемите на ПР и креативната комуникация, създател на Българската професионална ПР общност, издател на списание "Обществена комуникация", автор на книгите "Корпоративният имидж", "Креативна комуникация"

Проф. д-р Христо Кафтанджиев

Международен експерт по рекламна комуникация, преподавател в европейски университети, автор на книгите "Хармония в рекламата", "Интегрирани маркетингови комуникации"

Доц. д-р Стефан Серезлиев

Международен експерт по проблемите на брандинг комуникацията, заместник-председател на Българската академична асоциация по комуиникации, създател на брандинг политика на редица български и чужди бизнес организации. Преподава дисциплината

"Брандинг и управление на бизнеса".

Доц. д-р Георги Калагларски

Изследовател и анализатор по проблемите на медийната и ПР комуникация, член на Управителния съвет на Съюза на българските журналисти, председател на националната комисия "Научно-практически изследвания и анализи на съвременната журналистика", издател на списание "Обществена комуникация", автор на книгите "Силата на джуджетата", "Регионалната журналистика", "Медиите и модерният свят"

дисциплини:
"Теория и практика на ПР комуникацията"
"ПР и медии"