НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ГОСТУВАТ В ЕВРАЗИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН


Лекция на тема „Тенденции в развитие на европейските медии“ изнесе пред студенти и преподаватели във факултета по „Журналистика и политически науки“ на Евразийския университет в Република Казахстан доц. д-р Георги Калагларски. Присъстващите проявиха активен интерес към развитието на медиите в България, системата за подготовка на българските журналисти, проблемите, които съпътстват българската журналистика и споделиха желание за развитието на партньорски отношения с Варненския свободен университет.

1kala

 

Среща със студенти и преподаватели във факултет “Журналистика и политически науки” на Евразийския университет

Възможности за участие в научни форуми на български и казахстански журналисти и за още по-активни професионални контакти  бяха обсъдени на среща с генералния директор на Телерадиокомплекса при президентството на Република Казахстан г-н Ерлан Бекхожин – председател на Клуба на главните редактори на медиите в столицата Астана. В срещата участва и главният редактор на информационната агенция  Infozakon Марат Башимов. За Съюза на българските журналисти бяха връчени електронни и печатни материали за историята на телерадиокомплекса на Казахстан.

 

22kala

Среща с генералния директор на телерадиокомплекса на Казахстан г-н  Ерлан Бекхожин