Магистърската програма „Управление на културния туризъм“ беше представена в рамките на международното изложение „Културен туризъм“ във Велико Търново


Представяне на магистърската програма „Управление на културния туризъм“ направи нейният ръководител доц. д-р Георги Калагларски на международното изложение „Културен туризъм“ във Велико Търново. Специализираният международен форум за популяризиране на културния туризъм и неговото значение за България като туристическа дестинация се проведе от 19 до 21 април т.г.

kala

Доц. д-р Румен Драганов, директорът на Института за анализи и оценки в туризма и преподавател в магистърската програма запозна участниците във форуми с новата нормативна база в туризма и промени в закона за туризъм, приети на 19 април.

kala2

Студенти и експерти дискутираха актуалните проблеми, които съпътстват туристическия бизнес у нас и коментираха тенденциите в развитието на туристическата индустрията.