ЖУРНАЛИСТИ, РОБОТИ И КАПИТАЛИ – КОЙ ПРЕВЗЕМА МЕДИИТЕ?


„Медиите – виновни  или не?“ Тази тема събра на кръгла маса във   Варненския   свободен   университет   „Черноризец   Храбър“ преподаватели   и   студенти   от   катедри   по   журналистика, ръководители   на   регионални   електронни   медии, водещи   на телевизионни и радиопредавания, журналисти от печатни медии и информационни сайтове. Дискусията се организира от комисията за „Научно практически изследвания и анализи на съвременните медии“ при  Съюза на българските журналисти и ВСУ“Черноризец Храбър“.

Участниците в дискусията бяха поздравени от доц.Елеонора Танкова, декан на факултет „Международна икономика и администрация“, която сподели, че проявата, свързана с медиите, е логично продължение на основните теми, които се обсъждат на международната конференция „Наука и бизнес за интелигентно бъдеще“, която факултета провежда в продължение на два дни.

 

IMG_1823

 

Дискусията   беше открита   от доц.   Георги Калагларски, който направи анализ на най-значимите позитивни и негативни тенденции   в   развитието   на   съвременните   медии.   Сред   тях   се открояват все по-могъщата концентрация на медиите и мощното завладява на редакциите от финансови и информационни гиганти –   „новите   конници“   на   деформациите   в   професията.   В   своя анализ проф. Маргарита Пешева акцентира върху динамичното навлизане   на   съвременните   технологии   при   подготовката   и разпространението на медийни продукти. Тя поднесе поредица от данни за най-новата характеристика – използването на роботите, които последователно  изместват   „живата“  журналистика.  Като апостроф   на   тази   теза   беше   изградено   изложението   на   проф. Илиана   Павлова,   която   доказателствено    оповести неизбежното и вечно присъствие на журналистите в    информационните   и   публицистичните   предавания   и публикации. Доц.Стефан Серезлиев потърси развитието на тезите чрез прилагане на интегрираните маркетингови комуникации, а доц.Иво   Стамболийски   припомни   пророчеството   на   световни литературни   класици   за   паралелното   развитие   на   две цивилизации – човешката и на роботите.

 

IMG_1822

 

Свои тези развиха и защитиха   журналисти   от   електронни   и   печатни   медии,   от информационни   агенции   и   сайтове.     Журналистите   от   БНТ Добрина   Чешмеджиева   и   Емил   Розов   анализирана   конкретни практики, чрез които личният талант  и откривателското търсене не   могат   да   бъдат   заменени   дори   от   най-съвременните технически   постижения.   Студентите   също   анализираха   свои аргументирани тези за развитието на професията. В   следобедните   часове   кръглата   маса   продължи   със студентски хепънинг с работното заглавие „Стани ТВ звезда за един ден“.   Студентите   получиха конкретни съвети и добиха умения  за поведение пред телевизионна камера и в радиостудио, възползваха   се  от  препоръките   на   Ася   Стефанова,   логопед Радио Варна.

Професионалните срещи на студенти и журналисти ще продължат през новата учебна година.