Стартира записването за нов випуск на единствената в българските университети магистърска програма “Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса” и нова магистърска програма: “Управление на културния туризъм”


ФАКУЛТЕТ МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ

Стартира записването за нов випуск на единствената в българските университети магистърска програма

“Реклама и връзки с обществеността

в управлението на бизнеса”

Обучението е в редовна форма. Продължава 1 година (2 семестъра). Има приравнителен семестър за завършилите други професионални направления. Общата продължителност на обучението е 12 месеца. Учебните занятия се провеждат в съботи и недели.

и нова магистърска програма:

“Управление на културния туризъм”

Обучението е в редовна форма. Продължава 1, 5 години (3 семестъра). Общата продължителност на обучението е 12 месеца. Учебните занятия се провеждат в съботи и недели.

Магистърската програма “Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса” е предназначена за бъдещи и настоящи мениджъри, които участват активно в създаването и управлението на бизнес организации, рекламни и ПР отдели, както и в брандинг мениджмънт.

Учебният процес в Магистърската програма “Управление на културния туризъм” включва освен лекционен материал и практикуми, и обучение на терен; разработване и промотиране на нов туристически продукт под ръководството на водещи в бранша учени и експерти.

Студентите в двете магистърски програми участват безплатно в:

  1. Майсторски клас „Изкуството на комуникацията”/получават сертификат/.
  2. Една седмица стаж в София. Стажът се провежда в най-престижните български институции и в медии.
  3. Поредица от академични хепънинги по предварително определена тема /връчват се награди/.
  4. Консултации с водещи експерти по реклама, връзки с обществеността, брандинг, маркетинг, медийна комуникация.
  5. Срещи и беседи с авторитетни български учени, интелектуалци, изследователи.

Срок за подаване на документи – до 31.10.2017 г.

 

Учебните занятия започват на 04.11.2017 г. от 9,30 ч. в зала 221 на ВСУ.

 

Научен ръководител:

доц. д-р Георги Калагларски

тел. 052/ 359 617

моб.тел.: 0887 235 870

 

За контакти:

инж. Павлета Кръстева

тел. 052/ 359 572

моб.тел.: 0878 417 494

e-mail: pavleta.krasteva@gmail.com

pavleta.krasteva@vfu.bg

 

За повече информация:

          website:  http://prreklama.vfu.bg

http://prmarketing.vfu.bg