Варненският свободен университет постави началото на поредица от публични лекции посветени на социалните технологии и туристическия бизнес


„Ние без Вас не можем, но и Вие не можете без нас“. С тези думи студенти и преподаватели от магистърска програма „Управление на културния туризъм“ се обърнаха към своите гости, ръководители на Варненската туристическа камара, собственици на туристически агенции и комплекси, в петък, 23 февруари, в УСК 3. Това постави началото на поредица от публични лекции посветени на социалните технологии и туристическия бизнес. Всеки месец студенти и преподаватели от магистърската програма ще изнасят лекции за малко познатите и използвани, но особено значими, възможности на рекламата, бранда, връзките с обществеността и медийната комуникация.

Началото бе поставено от проф. д.ф.н. Христо Кафтанджиев с темата „Реклама на туристически дестинации“, а по-късно проф. д-р Здравко Райков говори за ефектите и тайнствата на креативната комуникация в туристическите услуги.

Срещата на студенти и представители на бизнеса приключи с дискусия за комуникационните подходи при представяне на туристическите дестинации.